Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020
školní rok začínáme v pondělí 2. 9. 2019
Pár užitečných, informací:
• děti přiveďte ideálně od 7 do 8 hod.
• ve vstupních prostorách školky bude oznámení o umístění dětí na jednotlivé třídy, dále naleznete nástěnku se značkou, pod kterou bude dítě celý rok vedeno
Dítě předáte paní učitelce.
Děti mohou být plačtivé, u některých dětí probíhá delší adaptace. Dejte dětem čas a začněte pozvolna. Kolikrát je odloučení složitější pro maminky a tatínky než pro samotné děti, nedejte to na sobě znát, děti to vycítí.
Nebojte se, všichni to nakonec zvládnou 
Na individuální adaptaci se dá domluvit a rádi Vám vyhovíme.
• první den docházky musíte nahlásit délku docházky Vašeho dítěte do mateřské školy (celodenní, polodenní) uvést, kdo bude dítě ze školky vyzvedávat, a předáte telefonní kontakt, na který máme volat při obtížích
• vybavte své děti podepsanými pevnými bačkorkami, oblečením do třídy, na zahradu, pyžamem a náhradním prádlem pro případ nehody

• povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte nejpozději v den nástupu
• v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558271970)
• v den nástupu je nutno uhradit 700,- Kč – jistinu na stravné, úplatu za předškolní vzdělávání 350,- Kč a 500,- Kč za pololetí na akce a pořádané školou
Platby za školné a stravné lze platit pouze inkasním příkazem nebo složenkou, kterou si vyzvednete v den nástupu u paní Novákové (vchod č.2) od 12 hod. do 16 hod.
• bližší informace se dozvíte na třídních schůzkách 11.9.2019