PRO RODIČE
NAŠICH NOVÝCH DĚTÍ

1. Povinnost všech rodičů seznámit se se základními dokumenty MŠ Cihlička – Školní řád s právy a povinnostmi rodičů, Školní vzdělávací program KLÍČEK KE SVĚTU“, aj.

2. Provoz MŠ (6.00 – 16.00 hodin)
Scházení dětí: 6.00 – 8.00 hod.
(Z důvodu plnění cílů školního vzdělávacího plánu, volných her dětí, řízených činností a z hygienických důvodů NE později, výjimečně v případě předchozí domluvy.)

Rozcházení po obědě: 12.00 – 12.30 hod.
Rozcházení po spaní: 14.15 – 16.00 hod.
(od 15.30 z organizačních důvodů ze třídy „Klokánci“)

3. Omlouvání dětí ideálně den předem, daný den pouze do 8 hodin. První den je možno si oběd (ve vlastním jídlonosiči, krabičkách, aj.) vyzvednout v čase 11.15 - 11.25 hod., následující dny je oběd odhlášen.

 

4. Platby: 700,- Kč jistina na stravné pro školní rok 2017 / 2018
(vybírána na počátku školního roku nebo při nástupu dítěte)
350,- Kč úplata za předškolní vzdělávání / měsíc
500,- Kč dar rodičů / pololetí
(v případě sourozenců na MŠ,se platí dar pouze za jedno dítě)
Z darů se hradí odměny, pronájmy, autobusy, balíčky, aj.
Nadstandardní školní akce jako divadlo, besedy, představení, kino, programy aj. se platí individuálně na třídě před termínem konání akce.
Stravné: je hrazeno za předchozí měsíc dle docházky dítěte:
děti ve věku 3 - 6 let 30,- Kč / den - celodenní docházka
24,- Kč / den - polodenní docházka
děti ve věku 7 let 33,- Kč / den - celodenní docházka
26,- Kč / den - polodenní docházka

5. Platby jsou vybírány měsíčně, v předem stanovených dnech. Úplata za předškolní vzdělávání do 15. dne probíhajícího měsíce, stravné za předchozí měsíc nejpozději 20. dne následujícího měsíce. Upřednostňujeme platbu bankovním inkasem na účet č. 115-1825150227/0100, druhou možností je platba v hotovosti ve stanovený den. Žádáme zákonné zástupce o dodržování termínů výběru plateb.

6. Co bude vaše děťátko potřebovat: papuče (pevné s plnou patou, nejlépe atestované), oblečení do třídy (jednoduché na oblékání), oblečení a boty na pobyt venku (podle ročního období, uloženo ve vlastní přihrádce označené značkou v šatně MŠ), náhradní spodní prádlo, ponožky (punčocháče), pyžamo a hygienické potřeby.
PROSBY SMĚREM K VÁM:
Pečlivě sledujte informační nástěnky, hlavní dveře do MŠ (akce, spojování dětí, výběry), vlastní email - na který Vám budou také chodit prosby a připomínky k platbám.
web: http://dvorakova.cihelni.cz/
FB školy: www.facebook.com/ms.dvorakova.cihlicka.cz/
• nedávejte nám prosím do MŠ nemocné dítě, ubližujete tím hlavně jemu 
• spolupráce: vaše účast na akcích pořádaných naší školou – besídky (vhodné oblečení pro děti a také pro vás), společné dlabání dýní, čarodějnický den, pasování předškoláků, aj.
• v případě problému upřednostňujeme postup: paní učitelky na třídě → vedoucí učitelka MŠ (konzultace, osobní pohovor) →ředitel ZŠ a MŠ Cihelní (předem domluvený termín na osobní pohovor) → zřizovatel
• sponzorské dary: uvítáme jakoukoliv možnost naší školce věnovat např. pastelky, papíry na kreslení, vyřazené nebo nové hračky, výkresy, diplomy, sladké odměny, maličkosti do balíčků, aj. PŘEDEM VÁM ZA DĚTI MOC DĚKUJEME.

Děkujeme za pozornost
V pondělí se na Vás
a především na Vaše děti budeme MOOOOOOC TĚŠIT.