Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Za adaptačními obtížemi „stojí" typ osobnosti dítěte, předchozí zkušenosti s jinými dětmi i dospělými a v neposlední řadě i mateřská škola, do které dítě nastupuje.
Naše mateřská škola je čtyřtřídní, umístěna ve dvou podlažích obytného domu ze 60 – tých let, nacházejícího se v centru městského sídliště v Karviné – Nové Město. Majitelem objektu je Resimodo, s.r.o.. Od 1.1. 2016 se stala Mateřská škola Dvořákova součástí nově vzniklé organizace, jejíž název je Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace.
Víme, že na pohodu dětí má podstatný vliv partnerský vztah školy a rodiny. Proto se nově budeme snažit navazovat kontakt s rodinami dětí ještě dříve, než nastoupí do naší mateřské školy.


Kromě toho, že budeme nadále podporovat adaptaci dětí za běžného provozu mateřské školy, kdy rodiče mohou dle domluvy zůstat s dítětem ve třídě popřípadě na zahradě, nebo dítě může v počátečních dnech docházky pobývat kratší dobu potřebnou pro postupnou adaptaci.
Nově budeme pořádat pravidelná návštěvní odpoledne. Většinou druhé čtvrteční odpoledne v měsíci umožníme dětem a jejich sourozencům, rodičům a prarodičům dvě hodiny si zde pohrát, pobýt, něco vytvořit nebo si jen popovídat v některé z našich barevných tříd nebo na zahradě. Doufáme, že tato možnost rodinných návštěv v MŠ se projeví při nástupu nových dětí do kolektivu. Přicházející do již známého, okoukaného prostředí, potkávají známé děti i učitelky. Je dobré, aby dítě vidělo na vlastní oči, kam jde, aby někoho ve třídě znalo a aby se alespoň trochu v novém prostředí orientovalo.
Pravidelně se také připravujeme na Den otevřených dveří, který se koná zároveň ve dnech zápisu. Široká veřejnost, ale hlavně rodiče a nově nastupující děti, mají možnost projít si celou školní budovou, pohrát si v jednotlivých barevných třídách, porovnat uspořádání tříd, zda vyhovují nejrůznějším činnostem dětí, zda a jaké jsou hračky, pomůcky, náčiní. Rodiče mohou pohovořit s paní učitelkou ve třídě, kam dítě v novém školním roce nastoupí právě o něm, o jeho zvyklostech, zvláštnostech, nadání a možnostech jeho uplatnění například v některém ze zájmových kroužků – k tomuto účelu mohou využít dotazník, který dostanou u zápisu dítěte do mateřské školy.
Mohou se zeptat na vše ohledně denního režimu, pitného režimu, odpočinku po obědě, vhodnosti oblečení a obutí do třídy i na pobyt venku, o tom, jak mu co nejvíce usnadnit nástup do mateřské školy. Každá paní učitelka velice ráda, profesionálně a pravdivě všem rodičům poradí, co se zatím nejlépe osvědčilo, čeho je třeba se vyvarovat, na co dát zvýšený pozor, jak mají dítěti označit oblečení, co by mohli od dítěte očekávat a jak na různé situace reagovat.
Rodiče, kteří se obávají nástupu svého dítěte do mateřské školy, se většinou trochu zklidní, když jsou ubezpečeni, že počáteční pláč dítěte při odloučení od rodiny je jeho normální obranou proti tak velké změně v dosavadním životě. Vždyť přílišná ochota dítěte opustit mámu nebo tátu a s radostí se vrhnout do náruče zatím cizího člověka, by jistě vypovídala o zcela něčem jiném, ale hlavně ne přirozeném a dobrém.
Pro rodiče dětí pořádáme ještě před začátkem školního roku nebo na začátku školního roku malou Informativní schůzku. Zde se dovídají vše ohledně přijímání dětí do MŠ s ohledem na jeho věk, o úplatě a způsobu jejího hrazení, stravování a platbě za ně, o možnostech odběru jídla a jeho odhlašování v případě nepřítomnosti dítěte, o denním režimu té které třídy a školy a dalších velice potřebných záležitostech, ale hlavně a především o změnách, které s sebou nástup dítěte do mateřské školy přináší.
Zvýšené nároky nejsou totiž kladeny pouze na děti, ale i na rodiče. Ti by se měli zamyslet nad svým vztahem a důvěrou k mateřské škole a učitelkám svého dítěte, měli by být schopni akceptovat, že jejich dítě bude jen jedním mezi ostatními ve skupině, neměli by prosazovat podporu pouze pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní a měli by se naučit důvěřovat svému dítěti, které začne být samostatnějším. Apelujeme na rodiče, aby si dopředu zbytečně nepřipouštěli a neprožívali strach z loučení a z toho, že vše bude od prvního dne pouze problémové a nezvládnutelné, ale aby se naučili spolupracovat s učitelkou, aby společně dokázali najít pro děti tu nejschůdnější cestu k adaptaci na nové prostředí. Jako malého pomocníka jim nabízíme naše desatero.

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení