Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020
školní rok začínáme v pondělí 2. 9. 2019
Pár užitečných, informací:
• děti přiveďte ideálně od 7 do 8 hod.
• ve vstupních prostorách školky bude oznámení o umístění dětí na jednotlivé třídy, dále naleznete nástěnku se značkou, pod kterou bude dítě celý rok vedeno
Dítě předáte paní učitelce.
Děti mohou být plačtivé, u některých dětí probíhá delší adaptace. Dejte dětem čas a začněte pozvolna. Kolikrát je odloučení složitější pro maminky a tatínky než pro samotné děti, nedejte to na sobě znát, děti to vycítí.
Nebojte se, všichni to nakonec zvládnou 
Na individuální adaptaci se dá domluvit a rádi Vám vyhovíme.
• první den docházky musíte nahlásit délku docházky Vašeho dítěte do mateřské školy (celodenní, polodenní) uvést, kdo bude dítě ze školky vyzvedávat, a předáte telefonní kontakt, na který máme volat při obtížích
• vybavte své děti podepsanými pevnými bačkorkami, oblečením do třídy, na zahradu, pyžamem a náhradním prádlem pro případ nehody

• povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte nejpozději v den nástupu
• v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558271970)
• v den nástupu je nutno uhradit 700,- Kč – jistinu na stravné, úplatu za předškolní vzdělávání 350,- Kč a 500,- Kč za pololetí na akce a pořádané školou
Platby za školné a stravné lze platit pouze inkasním příkazem nebo složenkou, kterou si vyzvednete v den nástupu u paní Novákové (vchod č.2) od 12 hod. do 16 hod.
• bližší informace se dozvíte na třídních schůzkách 11.9.2019

Pár užitečných, informací:
• šk. rok začínáme v pondělí 3. 9. 2018
• povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte poslední srpnový týden
• v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558271970)

• děti přiveďte ideálně od 7 do 8 hod.
• ve vstupních prostorách školky visí na nástěnce rozdělení dětí na jednotlivé třídy
• boty dítěte uložte na volné místo, následující den, už na značku dítěte, kterou zjistíte v šatně třídy


Dítě předáte paní učitelce.
Děti mohou být plačtivé, u některých dětí probíhá delší adaptace. Dejte dětem čas a začněte pozvolna. Kolikrát je odloučení složitější pro maminky a tatínky než pro samotné děti, nedejte to na sobě znát, děti to vycítí.
Nebojte se, všichni to nakonec zvládnou :)

PRO RODIČE
NAŠICH NOVÝCH DĚTÍ

1. Povinnost všech rodičů seznámit se se základními dokumenty MŠ Cihlička – Školní řád s právy a povinnostmi rodičů, Školní vzdělávací program KLÍČEK KE SVĚTU“, aj.

2. Provoz MŠ (6.00 – 16.00 hodin)
Scházení dětí: 6.00 – 8.00 hod.
(Z důvodu plnění cílů školního vzdělávacího plánu, volných her dětí, řízených činností a z hygienických důvodů NE později, výjimečně v případě předchozí domluvy.)

Rozcházení po obědě: 12.00 – 12.30 hod.
Rozcházení po spaní: 14.15 – 16.00 hod.
(od 15.30 z organizačních důvodů ze třídy „Klokánci“)

3. Omlouvání dětí ideálně den předem, daný den pouze do 8 hodin. První den je možno si oběd (ve vlastním jídlonosiči, krabičkách, aj.) vyzvednout v čase 11.15 - 11.25 hod., následující dny je oběd odhlášen.

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení