V lednu se v naší školce udála spousta věcí. Měsíc začal příchodem dětí po prázdninách a Vánocích. Každé dítě s radostí vyprávělo, jaké dárečky našlo pod Vánočním stromečkem. Jelikož Ježíšek v prosinci přišel i do naší školky, děti celý leden zkouší a hrají si s novými hračkami v MŠ.
Ježíšek byl letos štědrý a tak naděloval i opravdu veliké dárky. Děti ze Soviček už sedí na nových židličkách, Veverky mají radost z nových stolečků a kompletní nové šatny (lino, šatní boxy, lavička). Ve vstupních prostorách byly nově nainstalovány bezpečnostní kamery a došlo také k výměně lina ve vstupních prostorách školy. Ježíšek nám nadělil i pomůcky na podporu kreativity, stability a koordinace ve formě nových koloběžek a velkých molitanových kostek.
Vánoční výzdoba už je schovaná ve skříni, a tak se děti honem vrhly na další téma plné kreativních činností, pohybu, her a zábavy. Na všech třídách se děti učily o zimních radovánkách ve sněhu i na ledě. Zdravý životní styl se zalíbil všem a tak už nemáme ve školce jediného lenocha. Zimní počasí a příroda dětem ukázaly všechny své krásy. Po celý leden jsme tak užívaly školní zahrady, kde paní zima kouzlila a celou ji přikryla pod sněhovou peřinu. Děti stavěly sněhuláky, jezdily na lopatách, házely koule na “terč” (strom) a učily se hrát koulovanou. Některé děti viděly sníh poprvé a tak jsme si ho letos pořádně užili. Dalším tématem byly zvířátka v zimě, kde jsme si povídali o tom, kdo spí, kdo chodí do krmelce nebo do krmítka a jak se vlastně staráme o zvířátka v zimě. Zdaleka ještě nejsme na konci zimy a tak nás čeká spousta zábavy. A na co se můžou děti těšit v únoru? No přece na Karneval!

G.Tyrlíková

Co se událo v prosinci v naší školičce? Kromě běžných aktivit, kterým se děti věnují denně (hry, cvičení, rozhovory v komunikativním kruhu, zpívání, kreslení, malování, tvoření, získávání nových poznatků, pozorování zimní přírody a jejich změn při pobytu venku), jsme se zaměřili především na advent a předvánoční čas, jak si ho užít společně v MŠ.

Advent je doba, kdy se připravujeme na vánoční svátky, zpíváme koledy, vytváříme přáníčka a různé ozdoby na stromeček. Maminky pečou cukroví a perníčky a děti jim pomáhají.

I v MŠ si děti tento čas užívaly nejdříve příchodem Mikuláše a čerta, na jejichž příchod se pečlivě připravovaly nácvikem písniček a říkanek, za což si vysloužily sladkou odměnu a čertík si do pytle nikoho nemusel vzít.

Během dalších dnů se děti ze všech tříd podílely na zhotovení různých vánočních dárečků pro klienty do Domova Alzheimera v Darkově a do Nového domova v Karviné. Společně jsme s dětmi vytvořili vice než 100ks dárečků a paní kuchařky napekly cukroví. Předání proběhlo ještě před Vánoci a všichni jsme z toho měli ohromnou radost.

Jelikož jsme se nemohli setkat s rodiči na tradičním vánočním tvoření a besídce, tak si děti na jednotlivých třídách tvořily s pomocí učitelek vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, vyrobily svícen z jablka, dřevěné skřítky. Každá třída si připravila alespoň malou ukázku vánočního vystoupení pro rodiče, které mohli shlédnout na FB stránkách naší MŠ nebo je nalezli pod odkazy

KOŤÁTKA 10000000_955164601679939_9069822439976224885_n.mp4 | Ulož.to (ulozto.cz)

JEŽCI 10000000_297370065050054_6925617185003012002_n.mp4 | Ulož.to (ulozto.cz)

VEVERKY 10000000_399682801148843_5342640655749219161_n.mp4 | Ulož.to (ulozto.cz)

SOVIČKY 10000000_1072049739922620_8280372094465572475_n.mp4 | Ulož.to (ulozto.cz)

Jako každý rok, tak i tentokrát navštívil děti ve školce „Ježíšek“. Povídali jsme si o vánočních zvycích a některé jsme si i vyzkoušeli. Děti našly pod stromečkem i spoustu dárečků, ze kterých měly velikou radost.

Rok je u konce a my vám přejeme šťastné vykročení do nového roku 2021!

Co jsme dělali? Co jsme zvládli? Co jsme se naučili?

Jak jsme prožili dalším měsíc ve školce? Děti se učí novým věcem, získávají nové zkušenosti a rozvíjí své smysly pomocí různých aktivit a her. S dětmi si opakujeme třídní pravidla, upevňujeme kamarádské vztahy. Neustále se snažíme vytvářet pohodové klima, individuální přístup a posilovat pocit bezpečí. Menší děti se učí sebeobsluze a samostatnosti, starší děti posilují své nově nabité dovednosti. Všichni společně rádi zpívají, tancují a hrají pohybové hry. S dětmi cvičíme se Sokolem, plníme úkoly, zdoláváme různé překážky, zdokonalujeme se v koordinaci pohybu a také si chodíme protáhnout tělíčka na venkovní hřiště školy Cihelní.
Kreslíme, tvoříme z přírodnin, které nám na podzim příroda nachystala. Pokud nám to počasí dovolí, navštěvujeme školní zahradu, procházíme se po okolí a seznamujeme se s podzimní přírodou, poznáváme její barvy, vůně a objevujeme její krásy.
I u nás se bohužel objevil ten záludný strašák Covid, proto se musely dvě třídy uzavřít do karantény. Uvědomujeme si, že ani pro Vás rodiče to nebylo příjemné a zkomplikovalo vám to situaci doma. Společně jsem to však zvládly a my Vám za to děkujeme. Vzájemná spolupráce, důvěra a tolerance je pro nás důležitá. Nyní opět vše funguje, jak má a my s dětmi si povídáme o tom, jak se chránit před nemocemi v této nelehké době a dodržujeme přísná hygienická opatření.
Věříme, že se situace zlepší a vaše děti budou moci školku navštěvovat bez omezení a užívat si s kamarády, objevovat svět kolem nás a učit se novým věcem. Všichni se těšíme na společné chvíle a dobrodružství.

Co proběhlo: 9.10 divadlo Ententýky – Cesta kolem světa

Další plánované akce se z důvodu vládních omezení nemohly uskutečnit.

G. Tyrlíková

V měsíci listopadu jsme se seznámili s lesem. Naučili jsme se, jak se máme chovat v lese, kdo se stará o zvířátka a kde se zvířátka přijdou nakrmit.
Lesní zvířátka- to byla pro nás hračka, poznávali jsme mláďatka i stopy.
A co roste v lese? To jsme si pamatovali z výletu s rodiči.
O zvířátkách jsme si četli, hráli divadlo a také jsme tvořili.
Bavilo nás cvičení na překážkové dráze, překonávání přírodního terénu na vycházkách, nebo pohybové hry a zpívání u klavíru. Hodně vědomostí a legrace si zažíváme díky Sweet boxu s kterým si i procvičujeme barvičky, počítání, tvary, vědomosti.

Na začátku měsíce proběhla dětmi dlouho očekávaná akce „Dýňo hrátky“. Byli jsme moc rádi za krásné kostýmy, které dětem rodiče přichystali.
Nastrojené děti překonávaly překážky, plnily úkoly a né, že by byly jednoduché . Na závěr dostaly děti velkou odměnu za píli, odvahu a statečnost.

Na závěr měsíce jsme si užili divadelní představení v podání dua Šamšula – pohádku „O Otesánkovi“. Děti si představení užily, odnesly si z představení ponaučení a úsměv na tváři, který jim snad vydrží až do Vánoc.

A teď už čekáme na příchod Mikuláše s čertem, třídy máme nazdobené, umíme už i písničky a básničky, tak si nás snad čert neodnese do pekla, vždyť my jsme hodní, šikovní a máme se rádi.

G. Tyrlíková

Co jsme dělali? Co jsme zvládli? Co jsme se naučili?

Po prázdninách většina dětí vstoupila do MŠ s očekáváním – co mě čeká, jaké kamarády poznám, jaká asi bude paní učitelka... Děti se zpočátku seznamovaly s novým prostředím, se třídou, ve které tráví děti většinu času, s paní učitelkou, s novými kamarády a s dalšími zaměstnanci v naší MŠ. Děti se seznámily se jmény kamarádů, s jejich značkami a povídali jsme si o prožitých prázdninách.
Ve třídách jsme si vytvořili pravidla, která jsme si každým dnem připomínali, aby si je rychle děti zapamatovaly a řídili se jimi. Seznámili jsme se s písněmi, s básněmi, které jsme pohybově ztvárnili. Protáhli jsme si tělíčka, cvičili jsme na překážkové dráze, s míči a dalším nářadím a zároveň se zapojily do projektu SOKOLA – který dbá o rozvoj pohybové aktivity předškolních dětí. Vyráběli jsme různé výrobky z papíru, modelovali, kreslili, malovali barvami štětcem, ale také jsme používali různé, výtvarné techniky. Všechny aktivity byly zaměřeny na aktuální třídní témata. Za příznivého počasí jsme často navštěvovali školní zahradu, která je vybavena novými prvky – lanová dráha, pískoviště. Na vycházkách jsme poznávali okolí MŠ – školu, školku, zdravotní středisko, kulturní dům....
Individuální přístup k dětem pomohl převážně novým dětem navodit pocit jistoty a bezpečí, společně jsme vytvořili pohodové klima, kam se děti rády vrací.
Kromě jiného předškolní děti vycestovaly na celodenní výlet na Bílou, kde si užívaly Pohádkových radovánek.

Co proběhlo?
2.9. Mažoretky, pro předškolní děti – ukázka tanců
9.9. Kouzelník Aleš- program pro všechny děti MŠ
11.9. Celodenní výlet pro předškolní děti, Beskydy – BílÁ

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení