V měsíci listopadu jsme si ve školce užili Halloweenských hrátek, kde si děti s rodiči zasoutěžily, vyzkoušely si, co zvládnou a následně byly za snahu oceněny. Dále byla ukončena výstavka „Podzimních“ domácích prací, které nám celý měsíc zdobily vestibuly. Všem děkujeme za účast.
Pohybu se děti věnovaly každý den ve školce a navíc navštěvovaly halu házené a tělocvičnu ZŠ – Cihelní, kde rozvíjely své pohybové dovednosti, postřeh, obratnost, koordinaci a mnohé další.
Navštívili nás zaměstnanci Červeného kříže a ukázali nám první pomoc, kterou si děti mohly vyzkoušet, dále dětem vysvětlili jak postupovat při určitých zraněních a především jak jim předcházet. Všichni jsme po přednášce byli zase o něco chytřejší.
Během listopadu jsme si povídali o dracích, podzimu, o zvířátkách v lese, tvořili jsme, malovali, učili se a seznamovali se s novými věcmi. Naučili jsme se nové písničky či říkanky apod.
Zapojili jsme se do sběru plyšáků pro děti z Karvinské nemocnice, plyšáci v nemocnice poputují k dětem při různých vyšetřeních.
Děti navštívily kulturní dům a zhlédly „Pohádky z hor“, pásmo krátkých večerníčkových pohádek. Pro mnohé nejmenší děti to byla první zkušenost v kině, kterou si náramně užily.
Nakonec Vás zveme na „Výstavu dětských prací“ ve vestibulu Kulturního domu, výstava bude probíhat do konce prosince.
Bc. Gabriela Tyrlíková

Navštivte fotogalerii!

Listopad u ...
Listopad u nás Listopad u nás
Listopad u ...
Listopad u nás Listopad u nás


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení