Červen, poslední měsíc ve školním roce. Děti se už moc těší na nadcházející prázdniny a tak už je většina aktivit a činností zaměřena právě na ně. Někde si povídali o cestování, o dopravních prostředcích, jinde o destinacích, o věcech, které můžeme vidět jinde ve světě, co si s sebou musíme vzít a jak se chovat ....
Předškoláci, se už těší, až po prázdninách nastoupí do nové, velké školy a naučí se spoustu nových věcí.
Pro děti byla Knihovnou připravena každoroční akce – Malování na chodníky, kde se i nejmenší děti seznámily s prostory knihovny, s některými pohádkovými bytostmi a následně kreslily křídami, co si zapamatovaly.
Navštívilo nás divadlo s divadelním představením s ekologickou tématikou. „Jak čistili palouček“. Dětem se představení líbilo a připomnělo jim, jak se máme chovat v přírodě.
Příprava na prázdniny - paní policistka děti připravila na nebezpečí, které jim hrozí a jak mají dávat pozor na sebe i ostatní. Starší děti navštívily hasičskou zbrojnici, kde jim byla ukázána a vysvětlena technika, děti si mohli vyzkoušet stříkání z hadice a jiné hasičské práce, které si náramně užily. K našim nejmenším přijeli hasiči na školkovou zahradu, počasí přálo a tak došlo ke kropení z hadice, děti byly nadšené z této akce.
Předškoláci shlédli muzikálové představení v Kulturním domě. Děti měly možnost zakusit jinou atmosféru, pěkně se obléci a užít si představení „Ferda Mravenec“. Nakonec herce a zpěváky ocenily potleskem a těšily se, na další kulturní zážitek.
Další akce dětí, kdy za námi přijeli Sokolníci, proběhla na školní zahradě, kam jsme pozvali i kamarády z Cihláčku. Shlédli jsme trénované dravce při lovu, odchytu a mohli jsme si některé také pohladit.
Poslední, závěrečnou akcí tohoto školního roku byla zahradní slavnost. Předškoláčci byli pasování na školáky. Děti byly dárečky oceněny za své úspěchy a vyslání do školních lavic. Pasováním provázela rytířská skupina, které následně předvedla vystoupení. Při tanečku se dětem ukázaly také holčičky, které navštěvují mimo školku taneční skupinu. O odpolední zábavu se postaralo duo klaunů z balónkova. Všichni jsme si to moc užili a teď už budeme čerpat energii na následující školní rok 2019/2020, který začíná 2.září.

Navštivte fotogalerii!

G. Tyrlíková