Měsíc březen hýřil barvami. Kromě začínajícího JARA se děti seznamovaly s tématy zvířat, která si nejmenší děti užily ve Stanici mladých přírodovědců. Praktickou ukázku zvířat měly i starší děti, které donesly svá domácí zvířátka na ukázku.

Pohyb byl dalším mezníkem tohoto měsíce. Přihlášené děti jezdily na lyžařský výcvik do Bukovce, který byl zakončen závody. Cvičení se děti věnovaly ve školce, ale také navštěvovaly tělocvičnu i halu házené. Po delší pauze děti pokračovaly s plaveckým výcvikem, který bude zakončen v příštím měsíci. Děti taktéž poctivě trénovaly tanečky na karnevalové vystoupení.

Předškoláci v rámci přechodu na základní školu navštěvovaly ZŠ Cihelní - třídy, Knižní klub, aj., s rodiči si mohly děti prohlédnout celou školu, při příležitosti Školy nanečisto. Paní učitelky ze ZŠ navštěvovaly předškoláky a díky předčítání pohádek se mohli obě strany navzájem seznámit.

Nové věci se děti dozvěděly nejen ve školce při různorodých činnostech, ale také při návštěvách knihovny.

Pomaličku jsme začali vítat jaro. Výzdoba ve školce se zbarvila do nejrůznějších barev, které děti použily při výtvarných činnostech. Z kdejakého koutu na Vás vykoukne sluníčko či kytička a mezi nimi Šašek.

Konečně jsme se dočkali a užili si zábavné Karnevalové odpoledne s Hopsalínem. Děti nejdřív předvedly, co se s paními učitelkami naučily a za odměnu si mohly vybrat něco dobrého s nabídky pochutin. Na závěr byly odměněny balónkem od samotného Šaška.

Navštivte fotogalerii!

Podívejte se, jak to bylo na karnevalu:) !

G.Tyrlíková