Co jsme dělali? Co jsme zvládli? Co jsme se naučili?

Jak jsme prožili dalším měsíc ve školce? Děti se učí novým věcem, získávají nové zkušenosti a rozvíjí své smysly pomocí různých aktivit a her. S dětmi si opakujeme třídní pravidla, upevňujeme kamarádské vztahy. Neustále se snažíme vytvářet pohodové klima, individuální přístup a posilovat pocit bezpečí. Menší děti se učí sebeobsluze a samostatnosti, starší děti posilují své nově nabité dovednosti. Všichni společně rádi zpívají, tancují a hrají pohybové hry. S dětmi cvičíme se Sokolem, plníme úkoly, zdoláváme různé překážky, zdokonalujeme se v koordinaci pohybu a také si chodíme protáhnout tělíčka na venkovní hřiště školy Cihelní.
Kreslíme, tvoříme z přírodnin, které nám na podzim příroda nachystala. Pokud nám to počasí dovolí, navštěvujeme školní zahradu, procházíme se po okolí a seznamujeme se s podzimní přírodou, poznáváme její barvy, vůně a objevujeme její krásy.
I u nás se bohužel objevil ten záludný strašák Covid, proto se musely dvě třídy uzavřít do karantény. Uvědomujeme si, že ani pro Vás rodiče to nebylo příjemné a zkomplikovalo vám to situaci doma. Společně jsem to však zvládly a my Vám za to děkujeme. Vzájemná spolupráce, důvěra a tolerance je pro nás důležitá. Nyní opět vše funguje, jak má a my s dětmi si povídáme o tom, jak se chránit před nemocemi v této nelehké době a dodržujeme přísná hygienická opatření.
Věříme, že se situace zlepší a vaše děti budou moci školku navštěvovat bez omezení a užívat si s kamarády, objevovat svět kolem nás a učit se novým věcem. Všichni se těšíme na společné chvíle a dobrodružství.

Co proběhlo: 9.10 divadlo Ententýky – Cesta kolem světa

Další plánované akce se z důvodu vládních omezení nemohly uskutečnit.

G. Tyrlíková


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení