Co jsme dělali? Co jsme zvládli? Co jsme se naučili?

Po prázdninách většina dětí vstoupila do MŠ s očekáváním – co mě čeká, jaké kamarády poznám, jaká asi bude paní učitelka... Děti se zpočátku seznamovaly s novým prostředím, se třídou, ve které tráví děti většinu času, s paní učitelkou, s novými kamarády a s dalšími zaměstnanci v naší MŠ. Děti se seznámily se jmény kamarádů, s jejich značkami a povídali jsme si o prožitých prázdninách.
Ve třídách jsme si vytvořili pravidla, která jsme si každým dnem připomínali, aby si je rychle děti zapamatovaly a řídili se jimi. Seznámili jsme se s písněmi, s básněmi, které jsme pohybově ztvárnili. Protáhli jsme si tělíčka, cvičili jsme na překážkové dráze, s míči a dalším nářadím a zároveň se zapojily do projektu SOKOLA – který dbá o rozvoj pohybové aktivity předškolních dětí. Vyráběli jsme různé výrobky z papíru, modelovali, kreslili, malovali barvami štětcem, ale také jsme používali různé, výtvarné techniky. Všechny aktivity byly zaměřeny na aktuální třídní témata. Za příznivého počasí jsme často navštěvovali školní zahradu, která je vybavena novými prvky – lanová dráha, pískoviště. Na vycházkách jsme poznávali okolí MŠ – školu, školku, zdravotní středisko, kulturní dům....
Individuální přístup k dětem pomohl převážně novým dětem navodit pocit jistoty a bezpečí, společně jsme vytvořili pohodové klima, kam se děti rády vrací.
Kromě jiného předškolní děti vycestovaly na celodenní výlet na Bílou, kde si užívaly Pohádkových radovánek.

Co proběhlo?
2.9. Mažoretky, pro předškolní děti – ukázka tanců
9.9. Kouzelník Aleš- program pro všechny děti MŠ
11.9. Celodenní výlet pro předškolní děti, Beskydy – BílÁ


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení