Podpora školní úspěšnosti

„Práce s interaktivní tabulí“ - efektivní formy výuky

„Metoda dobrého startu“
- ukázková hodina pro pedagogy
- pro rodiče dětí s odkladem šk. docházky

„Logopedická depistáž s poradnou“
- pro děti a zákonné zástupce

„Beseda s pedagogy ze ZŠ Cihelní“
- pro zákonné zástupce a pedagogy MŠ

„Návštěva dětí v 1. třídě ZŠ Cihelní“- účast dětí MŠ ve vyučovacím procesu v ZŠ

„Škola nanečisto“ – cyklus návštěv - seznámení dětí se školním prostředím

 

Prezentace školy
„Den otevřených dveří se zápisy“- představení školy veřejnosti

„Vítání občánků“

„Společná setkání s rodičovskou veřejností“- schůzky

„Svět očima dětí“- výstava dětských prací ve vestibulu MDK Karviná

„Adaptační program“

„Přírodníček – Dubina“

„Hallowenské hrátky“ – lampionový průvod, rej masek

Spolupráce s knihovnou

Akce na školní zahradě

„Sokolníci a dravci“ - společné setkání dětí MŠ

„Pes - přítel člověka“ - ukázka výcviku vodícího psa

„Hry se sněhem“ - dětské radovánky

„Bezpečnost nadevše“ – ukázka práce hasičů, policie, zdravotníci

„Děti mají svátek“ - společné hrátky a soutěžení

„Dětská zahradní slavnost“

„Hledání velikonočního pokladu“

Podpora zdraví
„Plavecký výcvik“ - dle harmonogramu STARS

„Lyžařský výcvik“

„Škola v přírodě“

„Tělocvičení“ – využití tělocvičny ZŠ

„Stomatologický program“

„Polodenní a celodenní výlety“ - dle výběru tříd

„Solná jeskyně“

Besedy a exkurze
„Kdo nás chrání“ ¬- beseda s policií

„Malý dopravaček“ – beseda, dopravní hřiště

„Moje město“ – historie, muzeum, galerie

„Včelařská výstava“

„Knižní jarmark“

„Návštěva stanice mladých přírodovědců“

Slavnosti ve školce

Čertoviny, aneb možná přijde Mikuláš...“

„Kouzelný stromeček“ s nadílkou

„Karnevalové hrátky“

„Maminky mají svátek“ – besídky s ochutnávkou

„Ahoj školko“ - rozloučení s MŠ, pasování školáků

„Čarodějnický rej“

„Bububu máme čertí návštěvu“

Pracovní dílny s rodiči
Dle ročního období (dlabání dýní, vánoční tvoření, pečení perníčků, velikonoční tvoření)

Kulturní a jiné akce
„MDK Karviná“ - filmová a divadelní představení, výběr

„Šamšula v MŠ“ - pravidelná spolupráce s divadélkem

„Interaktivní divadlo“ – paní Sedlákové

„S panem Popelou“ – separace odpadu

„Fond Sidus“ - charitativní činnost

„Focení dětí“ – sezónní, třídní, závěrečné- předškoláci

Výlety
„Pojď se mnou na hory“


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení