Rozšířenou logopedickou péči zajištuje náš speciální pedagog: Mgr. Marcela Panková

(případné dotazy k této problematice směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně)

Hrajeme si s jazýčkem

CÍL:

• Prevence řečových vad dětí předškolního věku
• Rozvoj řeči a slovní zásoby
• Náprava řečových vad
• Zkvalitnění spolupráce s rodiči v oblasti rozvoje řeči

 

OBSAH:

• Individuální práce s dětmi s narušenou komunikační schopností i ve spolupráci s rodiči.
• Pravidelné preventivní aktivity s menší skupinou dětí
• Vzdělávací aktivity:
o dechová cvičení
o gymnastika mluvidel
o artikulační cvičení
o sluchová cvičení a cvičení na rozvoj fonematického sluchu
o rozvoj zrakového vnímání
o rozvoj jemné motoriky
o rozvoj grafomotoriky
o rozvoj slovní zásoby
o vyvozování, fixace a automatizace hlásek

PŘÍNOS:

• Smyslem logopedie je zvyšování kvality vzdělávání dětí v naší mateřské škole a předcházení vadám řeči u dětí v celé jejich šíři a to pro děti nejvíce přitažlivou formou her.
• Vytvoření povědomí rodičovské veřejnosti o podpoře logopedické prevence v naší mateřské škole.


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení