• Spolupráce se ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, novým zaměstnavatelem - kvalitní partnerské vztahy, při zajišťování služeb zákonným zástupcům dětí, materiální vybavení pro úspěšné plnění vzdělávací nabídky školy, finanční podpora při realizaci náročnějších projektů

Spolupráce se ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - Novém Městě :

- besedy pedagogů ZŠ a MŠ se zákonnými zástupci budoucích školáků
- „Škola nanečisto“ - cyklus návštěv dětí z MŠ v ZŠ, s prožitkovou
- ukázkou vzdělávání v ZŠ
- návštěva předškoláčků v 1. třídě ZŠ - s praktickou ukázkou práce
- na interaktivní tabuli
- seznámení s metodikou práce a proškolení učitelek MŠ, jak používat
- interaktivní tabuli
- Den otevřených dveří v ZŠ, seznámení budoucích školáků s novými
- prostory v ZŠ - třídy, tělocvična, družina, školní jídelna apod.
- společná setkání dětí a zaměstnanců na kulturně společenských akcích
- spolupráce s výchovným poradcem
- spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem

• Spolupráce obou odloučených pracovišť nově sloučené organizace, MŠ Dvořákova a MŠ Nedbalova :
- sportovní soutěže na školní zahradě
- „Školka hrou“ - společná setkání, soutěže s plněním úkolů
- Společné, kulturně společenské akce
- organizace „Školy v přírodě“

Spolupráce s rodiči a příznivci školy při tematicky zaměřených dílnách a akcích pořádaných školou. Zaměřený na rozvoj pozitivních vztahů s podporou rodinné výchovy.

Spolupráce s Magistrátem města Karviné ( oddělením marketingu a školství, odborem dopravy ) - při zajišťování kulturních programů na
- území města ( Vítání občánků, vernisáže , atd )

• Spolupráce s MDK Karviná - Dětská knihovna, cyklus návštěv dětí
- s tematickým zaměřením, seznamování dětí s krásnou literaturou, jejich autory, či jinými umělci

Rozšířenou logopedickou péči zajištuje náš speciální pedagog: Mgr. Marcela Panková

(případné dotazy k této problematice směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně)

Hrajeme si s jazýčkem

CÍL:

• Prevence řečových vad dětí předškolního věku
• Rozvoj řeči a slovní zásoby
• Náprava řečových vad
• Zkvalitnění spolupráce s rodiči v oblasti rozvoje řeči

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení