V rámci přechodu předškolních dětí z Mateřské školy na Základní jsme ve spolupráci s Cihlákem připravili předzápisové akce.

Návštěva 1. třídy - 19.2.
Návštěva čtenářského klubu na Cihláku - 13.3.
Čtení ve školce – p. uč. ZŠ - 2.4.
Anglické hraní ve školce - 25.4.

Třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí 21.2. v 16,00 hod.
Od března bude probíhat na ZŠ Cihlák Škola nanečisto, více informací dostanete na třídních schůzkách.