Ředitel ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

1)            Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odloženou školní docházkou, k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31.08.2017 dovrší 5 let a starší.

2)            Děti k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31 08.2017 dovrší 4 let věku a starší, mající trvalé bydliště ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvková organizace.

3)            Děti mající v MŠ Cihlička (MŠ Nedbalova)staršího sourozence nebo jiného člena domácnosti.

4)            Děti přecházející z odloučeného pracoviště MŠ Cihláček (MŠ Dvořákova).

5)            Děti k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31.08.2017 dovrší 3 roky.

6)            Děti k pravidelné celodenní docházce od 01.09.2017, které k 31.08.2017 dovrší 2 roky.

Jednotlivá kritéria budou aplikována tak, že přednostně budou přijímány děti splňující výše stojící kritérium, tedy kritérium s nižším pořadovým číslem.

V případě, že kapacita školy nedovolí přijmout všechny děti splňující totéž kritérium, slouží níže stojící kritérium (tedy kritérium s vyšším pořadovým číslem) jako kritérium pomocné.

 

Z těchto kritérií může ředitel školy stanovit výjimku v případě, že třídy mateřské školy nebudou naplněny do stanoveného počtu dětí za dodržení kapacity školy.

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení