V pondělí 11.09.2017 začíná dětem naší MŠ  PLAVECKÝ VÝCVIK.

( své děti přihlaste do co nejdřív z důvodu omezené kapacity)

Celkem 10 lekcí - každé pondělí ( o změnách vás budeme včas informovat )
Kurzovné + doprava : 1000,- Kč ( uhraďte do 7.09.2017)

Odjezd autobusu od MŠ je už v 7.35 hod
Děti, které se plaveckého výcviku nezúčastní, mají běžný provoz v jiné třídě.

Pár užitečných, informací:
• šk. rok začínáme v pondělí 3. 9. 2018
• povinnou dokumentaci od nově nastupujících dětí odevzdejte poslední srpnový týden
• v případě nemoci či pozdějšího nástupu je telefonicky omluvte (558271970)

• děti přiveďte ideálně od 7 do 8 hod.
• ve vstupních prostorách školky visí na nástěnce rozdělení dětí na jednotlivé třídy
• boty dítěte uložte na volné místo, následující den, už na značku dítěte, kterou zjistíte v šatně třídy


Dítě předáte paní učitelce.
Děti mohou být plačtivé, u některých dětí probíhá delší adaptace. Dejte dětem čas a začněte pozvolna. Kolikrát je odloučení složitější pro maminky a tatínky než pro samotné děti, nedejte to na sobě znát, děti to vycítí.
Nebojte se, všichni to nakonec zvládnou :)

PRO RODIČE
NAŠICH NOVÝCH DĚTÍ

1. Povinnost všech rodičů seznámit se se základními dokumenty MŠ Cihlička – Školní řád s právy a povinnostmi rodičů, Školní vzdělávací program KLÍČEK KE SVĚTU“, aj.

2. Provoz MŠ (6.00 – 16.00 hodin)
Scházení dětí: 6.00 – 8.00 hod.
(Z důvodu plnění cílů školního vzdělávacího plánu, volných her dětí, řízených činností a z hygienických důvodů NE později, výjimečně v případě předchozí domluvy.)

Rozcházení po obědě: 12.00 – 12.30 hod.
Rozcházení po spaní: 14.15 – 16.00 hod.
(od 15.30 z organizačních důvodů ze třídy „Klokánci“)

3. Omlouvání dětí ideálně den předem, daný den pouze do 8 hodin. První den je možno si oběd (ve vlastním jídlonosiči, krabičkách, aj.) vyzvednout v čase 11.15 - 11.25 hod., následující dny je oběd odhlášen.

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení