V měsíci dubnu jsme si užívali krásného počasí, kromě her na školní zahradě, jsme si užívali v parku, navštívili jsme Velikonoční Jarmark, akci ke Dni Země a prohlídku zámku ve Fryštátě spojenou s ukázkou rekvizit z pohádky Když draka bolí hlava, některé děti zvládly i zmrzlinu na náměstí.

Na všech třídách probíhaly přípravy na Velikonoce, které byly propojeny s třídními dílnami, kde si děti mohly vyzkoušet různé metody zdobení vajíček, tvoření zajíčků, kuřátek, oveček a jiných velikonočních dekorací. Všechny výrobky byly originální a krásné..

Děti začaly s přípravami na blížící se besídky k příležitosti Dne maminek. Pohyb, písničky, říkanky, ale i tvoření potřebných kulis bylo na denním pořádku. Děti se moc těší, až budu moci ukázat svým rodičům a blízkým, co vše se naučily.

Nejstarší děti zdárně ukončily plavecký výcvik, na který měli možnost se přijít podívat rodiče. Za svou píli a snahu děti dostaly mokré vysvědčení. Také jsme se opět účastnily míčových her na hale házené.

V příštím měsíci máme naplánovaných spoustu aktivit včetně vyjížďky do školy v přírodě, kde si zahrajeme na Indiány. Držte nám palce, ať nám vyjde počasí J

Dne 14.5. proběhne Zápis dětí do naší mateřské školy a všechny děti vyjíždí na výlet.

Navštivte fotogalerii!

G. Tyrlíková

Měsíc březen hýřil barvami. Kromě začínajícího JARA se děti seznamovaly s tématy zvířat, která si nejmenší děti užily ve Stanici mladých přírodovědců. Praktickou ukázku zvířat měly i starší děti, které donesly svá domácí zvířátka na ukázku.

Pohyb byl dalším mezníkem tohoto měsíce. Přihlášené děti jezdily na lyžařský výcvik do Bukovce, který byl zakončen závody. Cvičení se děti věnovaly ve školce, ale také navštěvovaly tělocvičnu i halu házené. Po delší pauze děti pokračovaly s plaveckým výcvikem, který bude zakončen v příštím měsíci. Děti taktéž poctivě trénovaly tanečky na karnevalové vystoupení.

Předškoláci v rámci přechodu na základní školu navštěvovaly ZŠ Cihelní - třídy, Knižní klub, aj., s rodiči si mohly děti prohlédnout celou školu, při příležitosti Školy nanečisto. Paní učitelky ze ZŠ navštěvovaly předškoláky a díky předčítání pohádek se mohli obě strany navzájem seznámit.

Nové věci se děti dozvěděly nejen ve školce při různorodých činnostech, ale také při návštěvách knihovny.

Pomaličku jsme začali vítat jaro. Výzdoba ve školce se zbarvila do nejrůznějších barev, které děti použily při výtvarných činnostech. Z kdejakého koutu na Vás vykoukne sluníčko či kytička a mezi nimi Šašek.

Konečně jsme se dočkali a užili si zábavné Karnevalové odpoledne s Hopsalínem. Děti nejdřív předvedly, co se s paními učitelkami naučily a za odměnu si mohly vybrat něco dobrého s nabídky pochutin. Na závěr byly odměněny balónkem od samotného Šaška.

Navštivte fotogalerii!

Podívejte se, jak to bylo na karnevalu:) !

G.Tyrlíková

Naplno jsme si užili jeden z dvanácti měsíčků-Leden. U nás ve školce paní zima kouzlí a učí nás o sobě něco, co už možná někteří víme, ale také spousty nových věcí. Tvoříme, dovádíme, zpíváme si, slavíme narozeniny našich zimních dětí, zkoumáme vše, co nám paní zima nabízí. Dozvěděli jsme se, jaké sporty můžeme v zimě dělat a také, jak na sebe při těch sportech dávat pozor. Navštívilo nás divadlo, cvičili jsme v tělocvičně i na hale. Mnoho z nás v posledních dnech zastihly různé zimní nemoci, ale i přesto jsme si leden užívali.

Navštivte fotogalerii!

Leden 2019
Leden 2019 Leden 2019
Leden 2019
Leden 2019 Leden 2019

Měsíc únor utekl jako voda a máme tady skoro jaro. V tomto měsíci kromě jiného proběhly jarní prázdniny a spousta dětí nám onemocněla, ale i přes to jsme si to užívali. Téma tohoto měsíce byla zvířátka ve všech podobách. Klokánci cvičili v tělocvičně, veverky v házenkářské hale a nejmenší děti rozvíjely všestranné pohybové dovednosti ve třídách. Děti navštívily kino s pohádkou Princezna a dráček, vybrané děti reprezentovaly školku na Vítání občánků. V rámci přípravy na vstup do Základní školy děti navštívily 1. třídy, aby se podívaly, jak to ve škole chodí. V následujícím týdnu nás navštívila budoucí paní učitelka 1. třídy, která se s dětmi přišla seznámit a přečíst jim pohádku. Návštěva knihovny s povídáním o Kašpárkovi a jeho kamarádech děti připravila na následující měsíc, kdy proběhne Karneval, na který se už všichni moooc těšíme.

Navštivte fotogalerii!

G.Tyrlíková

Únor 2019
Únor 2019 Únor 2019
Únor 2019
Únor 2019 Únor 2019

Měsíc prosinec utekl jako voda a děti prožily ve školce příjemný předvánoční čas. Při příchodu Mikuláše s čertem se trošku po bály, ale čert věděl, že jsou děti hodné a jen převlečené za čertíky, tak si nikoho neodnesl. Děti čertovi zazpívaly, zatancovaly a vysloužily si balíček s dobrůtkami. Předškolní děti započaly plavecký výcvik, který si moc oblíbily, přece jenom autobusem a ještě k tomu na bazén se nejezdí každý den J. Dále se zúčastnily dalšího společného cvičení na házenkářské hale. Z důvodu většího počtu akcí jsme byli nuceni zrušit pravidelnou tělovýchovu, ale v nejbližší době děti zase začnou pravidelně docházet do tělocvičny. Na školce proběhla u starších dětí logo depistáž, v případě potřeby rodiče následně dostaly pokyny, jak dál postupovat. Vánočně nás naladilo divadlo Veverka Terka a Myška Klárka, které nás navštívilo s představením o Vánočním kapříkovi. Na třídách proběhlo Vánoční tvoření s rodiči, kde si děti zazpívaly nebo zahrály pohádku a dál už se věnovaly vánočnímu tvoření s rodiči. Děkujeme rodičům, kteří přinesli cukroví, děti si moc pochutnaly. V posledním týdnu už nás čekalo pravidelné posezení u stromečku, kdy si děti připomenou Vánoční tradice, zazpívají koledy a těší se z nových hraček pod stromečkem, které jim do školky nadělil Ježíšek. Celý měsíc byl propojen zimní a vánoční tématikou. Na konci měsíce jsme si všichni popřáli Veselé Vánoce a do nového roku hlavně Zdraví :)

G. Tyrlíková

Navštivte fotogalerii!

Prosinec
Prosinec Prosinec
Prosinec
Prosinec Prosinec

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení