Po zápise dětí do Mateřské školy

Do 10 dnů po podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, odevzdá zákonný zástupce dítěte Evidenční list dítěte s pravdivými údaji, zejména lékařskou zprávou o zdravotním stavu dítěte a jeho přeočkování. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, se oznamuje do 30 ti dnů se zveřejněním seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Uchazečům, kterým není vyhověno, je zasláno písemné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 


Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení