Vážení rodiče,

Statutární město Karviná připravilo i pro letošní rok

výjezdové lyžařské kurzy pro děti MŠ, pod vedením

kvalifikovaných instruktorů :

Místo : Ski areál Kempaland Bukovec.

Termín : 4.3. - 8.3.2019 od 7.00 – do 11.30 hod.

Cena : 800,- Kč

Kurz je určen pouze pro děti předškolního věku a ty, které se

kurzu ještě nezúčastnily. Počet je omezen - 12 dětí za MŠ.

(lyžařské vybavení lze zapůčit)

V rámci přechodu předškolních dětí z Mateřské školy na Základní jsme ve spolupráci s Cihlákem připravili předzápisové akce.

Návštěva 1. třídy - 19.2.
Návštěva čtenářského klubu na Cihláku - 13.3.
Čtení ve školce – p. uč. ZŠ - 2.4.
Anglické hraní ve školce - 25.4.

Třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí 21.2. v 16,00 hod.
Od března bude probíhat na ZŠ Cihlák Škola nanečisto, více informací dostanete na třídních schůzkách.

 

 

 Po zápise dětí do Mateřské školy

Do 10 dnů po podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, odevzdá zákonný zástupce dítěte Evidenční list dítěte s pravdivými údaji, zejména lékařskou zprávou o zdravotním stavu dítěte a jeho přeočkování. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, se oznamuje do 30 ti dnů se zveřejněním seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Uchazečům, kterým není vyhověno, je zasláno písemné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
epodatelna@cihelni.cz

ZŠ CihelníMŠ Nedbalova

Přehled akcí

Žádné události k zobrazení